ئەم کینە

                        کومپانیا سمیار تور 

کومپانیه کا کوردستانى یە و تومارکریە ل وەزارەتین (بازرگانى و پیشەسازى و شارەوانى و گەشت و گوزارى و فه گوهاستنى )و 
ل حکومەتا هەریما کوردستانى و ل حکومەتا نافەندى یا عراقى 
ئارمانجا کومپانیا مە گەشەپیدان و پیشئیخستنا کەرتى گەشت و گوزارى و فەگوهاستنى و بازرگانى و پیشکیشکرنا خزمەتگوزارین هەرەباش بو ریفینگ و گەشتیاران بریکا بەرنامە و کارو چالاکین کومپانیى د بیافى
(فەگوهاستن .گروپین گەشتیارى .فروکەفانى .خزمەت گوزاریت فیزى .گەشتیاریا خاندنى .گەشتیاریا تەندروستى .گەشتین زانستى بو زانکو و پەیمانگەها . ریکخستنا بەرنامین راهینانا وەرزشى